dinsdag, 15 mei 2018 18:44

Kunnen blijven voetballen met plezier….

De wereld verandert in rap tempo, zo ook de voetbalwereld. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die ons als bestuur ertoe bewegen om breder te kijken en ons te oriënteren op een aantal mogelijkheden, die ertoe moeten leiden dat onze jeugd ook in de toekomst met plezier kan blijven voetballen.

- De groei van het aantal jeugdleden is (nu en op termijn) zorgelijk

- Vooral een terugloop van leden in de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar

- (Soms) grote teams met veel niveauverschil

- Tekort aan leiders en trainers en scheidsrechter;

Er is in toenemende mate sprake van druk op de vrijwilligers.

Dit alles leidt tot de vraag: Willen we dat er over een aantal jaren nog met genoeg teams en met plezier gevoetbald wordt op onze velden? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

In deze tijd, waarin iedereen z’n beste beentje voor zet om de vereniging blijvend te laten floreren en waarbij voetbalplezier voor een ieder op zijn of haar niveau voorop staat, zien wij in samenwerking met andere verenigingen niet alleen een grote toegevoegde waarde maar ook een must.

Na diverse overleggen en gesprekken met de KNVB willen we (Vitesse’63 en SJO WIJC) voor komend seizoen (2018-2019) een pilot opzetten voor de teams JO17 en JO19. Dit betekent dat de spelers van de teams JO17 en JO19 van Vitesse ‘63 en SJO WIJC in het seizoen 2018-2019 samen zullen gaan voetballen.

Wij zien een groot aantal voordelen in deze samenwerking en realiseren ons terdege dat er ook een aantal nadelen aan kleven. Bezien vanuit onze doelstelling - met genoeg teams met plezier voetballen op onze voetbalvelden - hebben wij er alle vertrouwen in dat de samenwerking tussen Vitesse ’63 en SJO WIJC zal slagen.

Om de samenwerking van JO17 en JO19 verder toe te lichten, staat er 22 mei een overleg gepland met de spelers en hun ouders van de toekomstige teams van JO17 en JO19. De exacte tijden zullen bekend gemaakt worden aan de teamleden en zullen tevens vermeld worden op de site.

We kunnen ons voorstellen dat er over deze samenwerking vragen zijn. Wij nodigen jou van harte uit deze via email of persoonlijk aan ons te stellen.

Bestuur VV Wacker Frans Zinger (voorzitter@vvwacker.nl)

Bestuur Vitesse’63 Jurrian Barelds (voorzitter@vitesse63.nl)

Bestuur VV IJhorst Harry Meijer (voorzitter@vvijhorst.nl)

wijcvitesse63