vrijdag, 02 november 2018 10:15

De allerlaatste obligaties

In 2008 is onze kantine verbouwd, een deel van het geld dat nodig was is geleend in de vorm van obilgaties. Vanaf 2009 is begonnen met tergbetalen van deze lening door jaarlijk op de ledenvergadering 10% van het totaal aantal uit te loten. Afgelopen jaarvergadering was de laatste ronde, de volgende obligaties zijn uitgeloot.

3

4

5

14

27

80

84

85

88

100

109

117

165

171

181

183

 

 

Eigenaren van deze obilgaties krijgen ook persoonlijk bericht.

vr2c