maandag, 20 april 2020 16:47

VACATUREWEEK - Dag 6 - Voorzitter

Ondanks de coronacrisis, bereidt Vitesse'63 zich volop voor op het volgende seizoen. Voor een aantal belangrijke vrijwilligerstaken zijn vacatures. Er gebeurt achter de schermen veel om onze leden wekelijks te kunnen laten voetballen. Ook jij kunt daarbij een steentje bijdragen! In deze vacatureweek halen we dagelijks een vacature voor het voetlicht.

Dag 6: Voorzitter

Taken: 

 •      -Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
   •      -Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiĆ«le instanties.
 •      -De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
 •      -Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
 •      -Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
 •      -Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 •      -Laat zich periodiek informeren door de commissies.
 •      -Officieel woordvoerder van de vereniging.
 •      -Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
 •      -In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
 •      -Onderhoudt contacten met andere verenigingen (in de eigen sport) en andere mogelijke samenwerkingspartners.

Tijdsbesteding: 1 tot 3 uur per week, bij hoge uitzondering meer 

Waarom voorzitter worden? Onze huidige voorzitter, Jurrian Barelds, vertelt: 'Wat is er mooi aan het voorzitterschap? Heb je even? De contacten door de hele vereniging met spelers, bestuursleden, ouders, sponsoren en overheden geven mij continue plezier en energie om Vitesse'63 uit te dragen en te vertegenwoordigen. Als voorzitter mag je het uithangbord zijn van onze mooie vereniging en dat geeft mij een trots gevoel. Het maken van meerjarenplannen en deze dan tot uitvoering zien komen geeft mij het gevoel dat je iets bijdraagt aan het voortbestaan van de club. Een prachtige taak om te vervullen.'

 

Interesse in het voorzitterschap? Ken je een geschikte kandidaat? Neem contact op met Jurrian via 06-10514747 of voorzitter@vitesse63.nl